lunes, 25 de septiembre de 2017

COVA DEL PATOU. MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)


COVA DEL PATOU. MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

Situació:

Des de Mont-roig del Camp cal seguir la carretera T-322 en direcció a Colldejou i en arribar al km 7,7 continuar pel trencall surt a la dreta que du cap a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca. Uns 350 metres més endavant s’arriba a l’àrea de pícnic “Cova del Patou”, d’aquí un corriol du en menys de 100 metres cap a la cova.

Descripció:    

Es tracta d’una balma de 22,5 metres de llargada dividida en dues parts, l’alçada és de 2 – 3 metres.
Durant el segle passat s’efectuaren diverses campanyes arqueològiques  que proporcionarem materials corresponents al neolític i l’eneolític (en l’actualitat Bronze antic).
Al davant es bastí una paret de pedra i fang arrebossada amb calç que formava una petita habitació, que sembla ser es va utilitzar durant un temps a partir de la guerra de 1936-1939 en que serví de refugi a gent de la vila.
En l’actualitat només en resten un munt d’enderrocs.

Bibliografia:

VILASECA, S. (1932).- "Exposició de Prehistòria" Rev. Cent. Lect. Reus 13(225-227):136-43 
RIPOLL, E. (1962).- "Notas de arqueología de Catalunya y Baleares (II)" Ampurias (24):251-352 
VILASECA, S. (1963).- "Cova del Patou (Montroig)" Inst. Est. Tarraconenses Ramon Berenguer IV (39) 
VILASECA, S. (1973).- Reus y su entorno en la Prehistoria 2 Vols. 
BORRÀS, J.; MIÑARRO, J.M.; TALAVERA, F. (1984).- Catàleg Espeleològic de Catalunya Vol. 7. Barcelona (Nº 50) 
GONZÁLEZ, J. (2006).- "Cuevas-santuario ibéricas en Cataluña" Quad. Preh. Arque. Cast. (25):187-248

Topografia extreta de: cavitatsdecatalunya.blogspot.com
 


 
Fotos G. Aymamí

 
Foto antiga d'autor desconegut on es veu la paret que tapava la cova

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario